Gestor GT Sfera jest nowoczesnym systemem, którego przeznaczeniem jest pomoc w budowaniu trwałych relacji z klientem. Dzięki programowi możliwe i uproszczone staje się zarządzania bazą kontaktów, gromadzenie danych, planowanie i realizacja działań marketingowych skierowanych do ściśle wyselekcjonowanych grup klientów. Ponadto Gestor GT Sfera pozwala w efektywny sposób opiekować się klientem i usprawnić pracę kluczowych działów firmy (m.in. handlowego i obsługi klienta).

Program stanowi rozszerzoną wersję Gestora GT. Dzięki specjalnemu dodatkowi Sfera dla Gestora GT, umożliwiającemu rozbudowę systemu i przystosowanie go do specyficznych potrzeb użytkownika, program stwarza szansę kreowania własnych rozwiązań informatycznych, które w znaczny sposób poprawią organizację pracy w każdej firmie.

Warto zaznaczyć, że Gestor GT Sfera to część dużego, otwartego systemu InsERT GT Sfera, przeznaczonego do zarządzania przedsiębiorstwem. Pozostałe jego elementy to: Subiekt GT Sfera (program do obsługi sprzedaży), Rewizor GT Sfera (program finansowo-księgowy) oraz Gratyfikant GT Sfera (program kadrowo-płacowy).

Do najważniejszych funkcji Gestora GT Sfery należą:

▪ opcja szybkiego dostępu do kluczowych danych związanych z klientem: podjętych działań, wiadomości, prognoz sprzedażowych, dokumentów wygenerowanych przez Subiekta GT itd.;

▪ możliwość planowania i zapisywania w systemie szeregu czynności jak np. spotkania, telefony, maile, zadania, listy, faksy, kontakty internetowe etc.;

▪ funkcja szybkiego odnajdywania klientów z dowolnego miejsca w programie;

▪ funkcja kalendarza, pokazującego zakres i termin zadań do wykonania (w widoku miesięcznym, tygodniowym lub dziennym) oraz posiadającego opcję przypominania;

▪ możliwość korzystania z modułu poczty elektronicznej, pozwalającego m.in. na automatyczne przypisywanie e-maili do konkretnych klientów, tworzenie wiadomości zbiorczych (tzw. mailingu) na podstawie określonych szablonów oraz pól autotekstu;

▪ funkcja wszechstronnego dostępu do całościowej historii kontaktów z klientem, z uwzględnieniem m.in. przesłanych wiadomości e-mailowych, sporządzonych uprzednio dokumentów, podjętych wobec klienta działań, jego wiarygodności płatniczej, wysokości przyznanych rabatów, dat kontaktów oraz nazwisk pracowników opiekujących się klientem;

▪ funkcja delegowania zadań poszczególnym pracownikom wraz ze sprawdzaniem postępu ich wykonywania;

▪ możliwość tworzenia różnych zestawień wspomagających działania handlowe i marketingowe np. prognoz sprzedaży, skuteczności sprzedawców, aktywności klientów itd.; uwzględnione są tu też zestawienia sporządzane na podstawie danych z Subiekta GT m.in. raporty o towarach czy sprzedaż według asortymentu;

▪ opcje specjalne, pozwalające dopasować system do konkretnych potrzeb użytkownika, m.in. dodawanie własnych zestawień, dostosowanie wydruków, słowniki i pola własne, pasek szybkiego dodawania obiektów;

▪ funkcja powiązań, umożliwiająca tworzenie relacji między obiektami: klientami, działaniami, prognozami sprzedaży oraz wiadomościami;

▪ funkcja biblioteki dokumentów;

▪ opcja schowka, umożliwiająca przechowywanie różnych obiektów (np. zadań, wiadomości, danych klienta, prognoz sprzedażowych) z intencją późniejszego ich wykorzystania;

▪ opcja obsługi walut, pozwalająca na import bieżących kursów z Internetu;

▪ funkcja notatnika, stwarzająca możliwość tworzenia i dodawania własnych zapisów;

▪ ważna funkcja strony głównej – tworzenie listy zadań dla użytkownika oraz umieszczanie prognozy wartości sprzedaży liczonej na podstawie otwartych szans sprzedażowych;

▪ opcja uruchamiania modułów w różnych zakładkach;

▪ możliwość pracy sieciowej wielu użytkowników systemu.

Dodatkowe możliwości oferuje Sfera dla Gestora GT, m.in.:

▪ opcję wygodnego przystosowania programu do potrzeb użytkownika, związanych ze specyfiką firmy;

▪ możliwość wykonywania operacji zbiorczych, pozwalającą oszczędzić czas na pracochłonne akcje jednorazowe;

▪ możliwość stworzenia własnych aplikacji, umożliwiających integrację Gestora GT z programami będącymi już w posiadaniu użytkownika oraz z urządzeniami obsługującymi działanie biura (np. rejestratorami czasu pracy, centralkami telefonicznymi czy sprzętem mobilnym);

▪ funkcję importu do programu informacji o potencjalnych klientach, przesyłanych przez firmy, które dysponują bazami adresowymi kontrahentów; Gestor GT pozwala zaimportować dane bez względu na format, w jakim zostały dostarczone;

▪ możliwość użycia wielu innych indywidualnych rozwiązań, ściśle przystosowanych do potrzeb i oczekiwań użytkownika.

Wszystkie wymienione funkcje Gestora GT Sfera czynią z niego narzędzie, które usprawni Twoją sprzedaż i pomoże Ci zdobyć rzeszę wiernych klientów!

Ważna uwaga: dotychczasowi użytkownicy Gestora GT, chcący rozbudować funkcjonalność programu, mogą nabyć dodatek Sfera dla Gestora GT.