Biuro nexo jest programem, który stanowi nieodzowną pomoc dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, korzystających w codziennej działalności z systemów z rodziny InsERT nexo. Jego podstawową zaletą jest kompleksowe wsparcie pracy biur rachunkowych m.in. w takich czynnościach jak rozliczanie klientów, monitorowanie stanu comiesięcznej obsługi kontrahentów, komunikacja z klientami (umożliwia ją specjalny portal). Dzięki licznym ułatwieniom, program automatyzuje pracę na wielu elementach systemu InsERT nexo.

Integracja Biura nexo z pozostałymi składnikami systemu InsERT nexo sprawia, że pracuje on na tej samej bazie, co inne programy funkcjonujące w biurze rachunkowym. Zapewnia to dostęp do wszystkich mechanizmów systemowych, a więc m.in. do pól własnych, flag, zestawień, wydruków, Sfery, InsMAILa, bazy dokumentów itd.

Kluczowe funkcje programu Biuro nexo:

▪ e-sprawozdawczość JPK_V7 - należąca do grona operacji zbiorczych, umożliwia generowanie i wysyłanie do MF gotowego pliku, który zawiera ewidencję VAT z danego miesiąca. Pozwala na eksportowanie plików do formatu XML, a także cykliczne wykonywanie niezbędnych czynności. 

▪integracja kartoteki klientów Biura z kartoteką klientów InsERT nexo, pozwalająca m.in. na przyporządkowanie do poszczególnych klientów rozbudowanych cenników, według których odbywa się wycena pracy biura rachunkowego; dodatkowo rozliczenia na linii biuro rachunkowe – klient są wspierane przez odpowiednie raporty, a w sytuacji, gdy użytkownik dysponuje Subiektem nexo, możliwe staje się automatyczne generowanie faktur dla klientów.

funkcja rejestru usług księgowych, umożliwiająca zapis czynności nieuwzględnionych przez system InsERT nexo, a ważnych dla biura rachunkowego do rozliczenia usługi z klientem; mogą to być np. konsultacje prawne czy usługi polegające na reprezentowaniu klienta w urzędach.

▪ tzw. opcja warunków umowy, dająca możliwość odnotowania kluczowych ustaleń pomiędzy biurem rachunkowym i klientem oraz zapewniająca stały, bieżący ich podgląd.

▪ funkcja tzw. działań cyklicznych, korzystająca ze struktur, na które składają się różne typy danych (np. liczba całkowita, liczba rzeczywista, data, tekst, słownik, flaga); struktury te ułatwiają nadzorowanie czynności wykonywanych cyklicznie dla każdego klienta, jak np. wystawianie dokumentów, tworzenie deklaracji i raportów finansowych, rozliczanie pojazdów, naliczanie wynagrodzeń, wysyłanie dokumentów itd.

▪ możliwość korzystania z wzorców klientów biura, a więc pewnych schematów baz danych, pomocnych przy zapisywaniu nowych klientów; we wzorcach tych można definiować obiekty pod kątem klienta z danej branży, np. schematy importu, pieczęcie księgowe; umożliwiają błyskawiczne tworzenie skonfigurowanych podmiotów dla nowych klientów.

▪ możliwość wykonywania operacji zbiorczych; udogodnienie pozwalające na jednoczesne wykonywanie działań na różnych składnikach systemu InsERT nexo; umożliwia błyskawiczne przeprowadzanie operacji księgowych jak np. naliczanie i wysyłanie deklaracji, drukowanie ksiąg i ewidencji VAT czy tworzenie nowych okresów obrachunkowych; funkcja ta pozwala automatyzować wiele czynności administracyjnych m.in. zarządzanie personelem, procesy archiwizacji, czy konwersji podmiotów do nowych wersji.

▪ opcja dwóch trybów współpracy Biura nexo z bazami innych podmiotów systemu: trybu restrykcyjnego, wymagającego zgodności haseł i kont między bazą programu a bazą podmiotu, oraz trybu bez kontroli, dedykowanego klientom, dla których kwestie bezpieczeństwa nie są szczególnie istotne.

portal biura, czyli mechanizm umożliwiający szybkie przekazywanie klientom biura rachunkowego najważniejszych informacji np. danych o kwotach podatków i składkach ZUS do zapłacenia wraz z parametrami przelewów, informacji o podatku dochodowym i podatku VAT oraz o wynagrodzeniach pracowników, podsumowań miesięcznych poszczególnych typów podatków wraz z rozrachunkami i wynagrodzeniami, szczegółowych raportów.

Wszystkie wymienione funkcje i możliwości programu Biuro nexo pozwalają uznać go za jedno z najlepszych współczesnych narzędzi do kompleksowej obsługi klientów biur rachunkowych