Szanowni Państwo - aplikacja Insert Analityk nie jest już w naszej ofercie. Jej wsparcie zostało wycofane przez producenta. Zachęcamy do obejrzenia pozostałych programów do zarządzania firmą.


Każdy przedsiębiorca doskonale wie, jak ważne jest podejmowanie szybkich, ale też popartych rzetelną analizą, decyzji związanych z codzienną działalnością gospodarczą. W celu wsparcia niełatwego procesu decyzyjnego powstał Analityk, nowoczesny system oparty na zaawansowanych technologiach związanych z hurtowniami danych i OLAP. Umożliwia on sporządzanie szybkich, wygodnych i efektywnych analiz danych, które zostały zgromadzone w systemach z linii InsERT.

Charakterystyka programu ANALITYK marki InsERT

Analityk współpracuje z następującymi programami z rodziny InsERT: Subiekt GT, Subiekt dla Windows, Subiekt 5 EURO, Subiekt 5, Subiekt 4 (MEGA/PLUS), Rewizor GT, Rewizor dla Windows, Rewizor 3 EURO, Rewizor 3 oraz Rewizor 2.

Korzystając z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, Analityk pozwala przedstawiać analizy w postaci tabel lub graficznych wykresów. W oparciu o dane zawarte w sporządzonych zestawieniach, użytkownik może tworzyć własne raporty, które przedstawiają – w rozmaitych ujęciach – zdarzenia zachodzące podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Co ważne, program posiada nadany przez firmę Microsoft - jako druga z kolei aplikacja w Polsce - certyfikat Designed for Windows XP, dający użytkownikom rękojmię, że spełnia on bardzo wyśrubowane kryteria techniczne i jest w pełni kompatybilny z systemem operacyjnym Windows XP.

Zestawienia w programie ANALITYK

Analityk generuje zestawienia, które są widoczne w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel w formie interaktywnych, wielowymiarowych tabel i wykresów. Niezwykle łatwo jest się nimi posługiwać. Otóż użytkownik przy użyciu myszki przesuwa wybrane kategorie danych we właściwe obszary tabeli przestawnej. Podczas przeglądania można wykonywać następujące operacje:

▪ sortowanie tabel,

▪ filtrowanie danych,

▪ korzystanie z rozmaitych funkcji statystycznych (np. minimum, maksimum, średnia, odchylenie standardowe),

▪ przeprowadzanie podsumowań na dowolnym poziomie,

▪ przechodzenie od danych całościowych do danych szczegółowych i odwrotnie,

▪ korzystanie z uprzednio definiowanych formatów tabel,

▪ zmiana typu wykresu (np. słupkowe, punktowe, kołowe, 2-D, 3-D).

Przygotowane w ten sposób wielowymiarowe zestawienia stwarzają możliwość porównywania informacji pochodzących z różnych okresów prowadzonej działalności gospodarczej. Mogą stanowić podstawy wartościowych analiz, które np. pozwolą na interpretację sytuacji firmy. Warto zaznaczyć, że za pomocą najnowszych technologii hurtowni danych zarówno sporządzanie kompleksowych analiz, jak i tworzenie kolejnych zestawień przebiega niezwykle sprawnie.

Moduły programu ANALITYK

Program Analityk składa się z trzech podstawowych modułów:

Moduł Hurtownia – umożliwia przenoszenie danych z systemów linii InsERT do hurtowni danych, a także pozwala zarządzać utworzonymi przez użytkownika hurtowniami danych (usunięcia, aktualizacja danych w hurtowni);

Moduł Analityk – pozwala pobierać dane z utworzonych hurtowni danych oraz scalać je w rozmaite zestawienia; co ważne, system daje do dyspozycji użytkownika gotowe definicje zestawień związane z takimi sferami, jak sprzedaż, zakup, kasa, bank, magazyn czy księga handlowa, m.in. Sprzedaż wg magazynów i kategorii, Zakup wg firm i towarów, Przychody finansów; dodatkowo jest opcja powielania definicji zestawień i tworzenia nowych;

Moduł Administracja - moduł pomocniczy, pomagający ustalić parametry pracy z programem Analityk takie, jak: nazwa serwera, hasło i nazwa użytkownika.

Dane techniczne dotyczące programu ANALITYK

▪ w programie zastosowano następujące narzędzia: Visual C++ 6.0, Visual Basic 6.0, MDAC 2.6, Data Transformation Services DTS, PivotTable Service;

▪ wykorzystano bazy danych: MS SQL Server 2000, MS SQL Server 2005 oraz MS SQL Server 2008 R2, dostęp do baz Foxpro 2.6 i MS Access 97 poprzez sterowniki OLEDB.

Warto podkreślić, że w pakiecie wraz z Analitykiem dostępny jest Microsoft SQL Server w dwóch wersjach (wybierając jedną z nich, należy dostosować się do posiadanego systemu operacyjnego).

Program Analityk to prawdziwy niezbędnik nowoczesnego i przewidującego biznesmena!