POSdriver to aplikacja dedykowana dla dostawców. Agregowane zamówienia umożliwiają tworzenie kursów, a także nawigowanie kierowcy, by zamówienie dotarło jak najszybciej do klienta. W POSdriver możliwe jest także szczegółowe raportowanie pracy kierowców, ich utargu, a także odbiór płatności.  

Współpraca z POSbistro daje również możliwość podglądu aktualnego położenia kierowcy na mapie. Pracodawca i kelner może w każdym momencie zobaczyć status dostawy i oszacować podjęcie kolejnych realizacji.

Dostęp do panelu posiada również kierowca, który ma możliwość analizy własnego raportu sprzedażowego. Znacznie usprawnia to jego rozliczenie w lokalu, gdyż zawiera podsumowanie płatności, liczbę rachunków oraz liczbę kursów. A jeśli kierowca obsługuje dostawy w wielu lokalach może wygenerować raporty dla każdego z nich osobno.

Aplikacja działa na urządzeniach z systemem Android i jest w pełni zintegrowana z systemem POSbistro.