Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

Oto kolejna perełka naszych realizacji www - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

OIGD zostało założone w 1994 r. w Krakowie. Izba została powołana przez podmioty działające w branży drogowej. Podstawą prawną powstania i działania Izby jest ustawa z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych.

Izba m.in. uczestniczyła w pracach nad pierwszą ustawą o zamówieniach publicznych w 1994 r. W 1996 r. brała udział w pracach nad zapewnieniem finansowania drogownictwa z akcyzy od paliw silnikowych. A w 2010 r.  powołała zespoły ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i zamówień publicznych.
Izba w czasie swojej już 25 letniej działalności dokonała wielu inicjatyw w aspekcie drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego, budownictwa drogowego itp. 
W zakres jej zadań wchodzą m. in.:
  • reprezentacja interesów zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów władzy publicznej administracji samorządowej oraz innych instytucji
  • współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej i pokrewnych
  • współpraca i udział w pracach organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego i gospodarczego, instytucji doradczo-opiniodawczych
Witryna przygotowana dla OIGD ze względu na jej cel, który jest przede wszystkim informacyjny i reprezentatywny, jest przejrzysta, funkcjonalna i intuicyjna w obsłudze zarówno dla użytkowników, jak i dla administratorów. Estetyka strony jest zrealizowana na zasadzie minimalizmu sprzyjającego eksponowaniu najważniejszych elementów. W jej budowie wewnętrznej i zewnętrznej zostały zastosowane nowoczesne rozwiązania, dzięki którym zachowano harmonię jej elementów, która jest podstawą pozytywnego UX.