Stowarzyszenie ChSON Ognisko - logo

Kontynuujemy współpracę z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół  „Ognisko”. Stowarzyszenie jest organizacja pozarządową, działającą od 1992 roku, która wspiera dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej. 

Ostatnio nastąpiło oficjalne otwarcie nowego Muzeum Podgórza, a przy nim Kawiarni MOSTY, prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną „Ognisko”. Mieliśmy przyjemność zainstalować tam program gastronomiczny POSbistro oraz drukarkę fiskalną Posnet Trio z tabletem. Mamy nadzieję, że takie usprawnienie przełoży się na sukces kawiarni.