4rest logo

Ukazała się najnowsza wersja programu gastronomicznego 4Rest oznaczona numerem 7.0. Wyróżnia się ona m. in. przyspieszeniem pracy stanowisk kelnerskich poprzez przeniesienie ciężaru obliczeń magazynowych na serwer oraz zmianą interface'u.

Wraz z nową wersją wprowadzone zostały zmiany sugerowane przez naszych Klientów oraz pojawiło się kilka nowych funkcjonalności. Do najważniejszych należą:

  • Działanie programu jako terminal KDS;
  • Parametr "Tolerancja" kontrolujący procentowe zmiany cen przyjmowanych dostaw;
  • Tworzenie operacji magazynowych wg szablonów zapisywanych w buforze operacji magazynowych;
  • Nowa opcja "Popraw pozycję" dodana w podglądzie operacji magazynowej, pozwalająca na modyfikacje operacji czego skutkiem jest automatyczna rekalkulacja danego surowca i kontrola poprawności cen;
  • Zmiana sposobu wyszukiwania surowców w oknie tworzenia receptur oraz tworzenia operacji magazynowych, aktualnie wyszukiwany jest podobny ciąg znaków a nie słowo;
  • Nowy przycisk w trybie zamówień telefonicznych: "Szukaj klienta na mapie" – uruchamiający przeglądarkę internetową z wyszukanym adresem we wskazanym serwisie.