dobre systemy

Dział handlowy

Mieszczańska 19, Kraków

12 633 73 08

pon. - pt.: 9:00 - 17:00

Osiedle Teatralne 3, Kraków

12 633 33 64

pon. - pt.: 9:00 - 17:00

Pracownik Obsługi Klienta

Finanse - Rachmistrz Nexo Pro - KPiR (3 stanowiska)

Zobacz produkt w sklepie
Porównaj produkty

PLN
975 netto
859 netto
1056.57 brutto

Opis produktu: Rachmistrz Nexo Pro - KPiR (3 stanowiska)

 

Rachmistrz Nexo PRO stanowi poszerzoną wersję programu Rachmistrz nexo i jest przeznaczony do zarządzania uproszczoną księgowością w firmach, które prowadzą rozliczenia za pomocą księgi przychodów i rozchodów lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Szeroki zakres funkcji programu sprawia, że korzystać z niego mogą zarówno przedsiębiorcy rozliczający się samodzielnie, jak i biura rachunkowe, obsługujące dokumentację wielu firm.

 

W stosunku do Rachmistrza nexo, jego rozszerzona wersja wprowadza wiele nowych funkcjonalności i udogodnień, usprawniających pracę każdego użytkownika programu. Stwarza m.in. możliwość konstruowania własnych raportów i wydruków, opisywania zdarzeń gospodarczych swoimi metodami, sporządzania analiz różnych zapisów za pomocą tzw. pól własnych, ratalnego rozliczania rachunków oraz ewidencjonowania ich według własnej typologii. Dodatkowe narzędzia, jak tzw. punkty rozszerzeń i Sfera dla Rachmistrza nexo, pozwalają na wprowadzanie indywidualnych rozwiązań i pomysłów.

 

Należy podkreślić, że Rachmistrz nexo PRO wchodzi w skład wielkiej rodziny produktów InsERT nexo PRO, stanowiącej zintegrowany system, który tworzą także: Subiekt nexo PRO (program do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej), Rewizor nexo PRO (program finansowo-księgowy), Gratyfikant nexo PRO (program kadrowo-płacowy) oraz Gestor nexo PRO (program do zarządzania komunikacją z klientami).

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego główne zalety programu

Wymiana dokumentów online w InsERT nexo

Do najważniejszych podstawowych funkcji Rachmistrza nexo PRO należą:

możliwość wyboru różnych form rozliczeń księgowych: księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego;

funkcja prowadzenia rozliczeń oraz ewidencji VAT: zakupów i sprzedaży (także z marżą), operacji rachunkowych metodą kasową, korekty podatku VAT od nieterminowych płatności z opcją sporządzania zapisów na podstawie JPK_VAT;

możliwość ewidencjonowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia i remanentów;

funkcja rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem ewidencji pracowników, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;

możliwość prowadzenia rozliczeń właścicielskich, w tym składek ZUS wspólnika, przychodów z pozostałych źródeł, odliczeń podatkowych wynikających z rozmaitych ulg;

możliwość rozliczania samochodów prywatnych używanych w działalności przedsiębiorstwa oraz pojazdów firmowych z opcją odliczenia podatku VAT;

możliwość ewidencjonowania i sporządzania dokumentów własnych firmy, związanych z operacjami przeprowadzanymi wewnątrz przedsiębiorstwa;

funkcja obsługi wszystkich operacji kasowych: gotówkowych i bezgotówkowych oraz możliwość sporządzania raportów kasowych;

możliwość pełnego monitorowania i wykonywania operacji na rachunkach bankowych: standardowe przelewy, płatności ZUS i podatkowe, z użyciem bankowości elektronicznej (offline i online);

opcja ewidencjonowania i rozliczania rozrachunków, uwzględnienie różnic kursowych, kompatybilność z zapisami księgowymi KPiR lub EP oraz z ewidencją VAT;

funkcja sporządzania i wydruków deklaracji skarbowych, służących do rozliczania podatku dochodowego wspólników oraz pracowników, a także podatku VAT;

możliwość wypełniania wszelkich deklaracji ZUS z opcją ich eksportu do programu Płatnik;

funkcja korzystania z definiowalnych schematów, umożliwiających automatyczny akces do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT;

współpraca z systemem sprzedażowym Subiekt nexo;

możliwość pracy na jednym stanowisku bądź w sieci;

możliwość korzystania z plików JPK_VAT, będących źródłem informacji o prowadzonej ewidencji VAT, oraz ich obligatoryjne wysyłka do Ministerstwa Finansów;

opcja sprawdzania kontrahentów z wykorzystaniem danych ZUS, rejestrów NIP i VAT Ministerstwa Finansów, spisu aktywnych podatników VIES i rejestru kaucji gwarancyjnych;

Dodatkowe funkcje właściwe jedynie dla wersji PRO:

specjalna funkcja Sfera dla Rachmistrza nexo, pozwalająca tworzyć rozwiązania dla indywidualnych potrzeb klienta;

możliwość wprowadzenia własnych typów amortyzacji;

opcja definiowalnych transakcji VAT oraz definiowalnych typów rachunków;

funkcja tzw. sesji kasowych, pozwalająca efektywnie monitorować pracę kasjera, zwłaszcza w momencie jej zakończenia, gdy program analizuje stan środków pieniężnych i zestawia go ze wszystkimi operacjami kasowymi zapisanymi przez system;

opcja podziału należności na raty z określeniem ich wysokości oraz terminów zapłaty;

funkcja prowadzenia bieżącej ewidencji sesji rozliczeniowych – kolejne zapisy są dodawane automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;

możliwość prowadzenia rozliczeń w wielu walutach, przy czym jeden dokument można rozliczyć jednocześnie w kilku walutach np. część w euro, a część w dolarach;

funkcja kompensat wielowalutowych;

opcja rozszerzonych schematów dekretacji, których wygenerowanie zależne jest od wskazanej przez użytkownika cechy dokumentu źródłowego;

funkcja pozwalająca na ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP z uwzględnieniem korekty uzyskania przychodu, stanowiącej efekt odliczeń, które w całości przypadają na wspólnika;

opcja korzystania z pól i słowników własnych, służących do opisów obiektów zawartych w programie i prowadzenia na ich podstawie indywidualnych analiz zgodnie z własnymi kryteriami; analizy te mogą być zastosowane w warunkowych schematach dekretacji;

funkcja sporządzania własnych raportów i wydruków oraz możliwość ich wyeksportowania do innych programów InsERT nexo;

możliwość korzystania z punktów rozszerzeń, które zwiększają funkcjonalność programu, pozwalając np. na tworzenie własnych algorytmów do różnych rozliczeń.

Wszystkie te elementy sprawiają, że Rachmistrz nexo PRO jest nowoczesnym, oferującym ponadstandardowe możliwości, programem, który ułatwi życie każdemu księgowemu.

 

Jeżeli interesują Cie dodatkowe moduły - przed zakupem skontaktuj się z nami:

Tel: 12 656 51 58

e-mail: sprzedaz@escsa.pl

Szczegóły produktu: Rachmistrz Nexo Pro - KPiR (3 stanowiska)

Typ oprogramowanie finansowo-księgowe
Zastosowanie firmy prowadzące księgę przychodów i rozchodów lub rozliczające się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Producent insert

Zaufali nam