Ukazała się najnowsza wersja programu gastronomicznego 4Rest oznaczona numerem 7.0. Wyróżnia się ona m. in. przyspieszeniem pracy stanowisk kelnerskich poprzez przeniesienie ciężaru obliczeń magazynowych na serwer oraz zmianą interface'u.

Wraz z nową wersją wprowadzone zostały zmiany sugerowane przez naszych Klientów oraz pojawiło się kilka nowych funkcjonalności. Do najważniejszych należą:

  • Działanie programu jako terminal KDS;
  • Parametr "Tolerancja" kontrolujący procentowe zmiany cen przyjmowanych dostaw;
  • Tworzenie operacji magazynowych wg szablonów zapisywanych w buforze operacji magazynowych;
  • Nowa opcja "Popraw pozycję" dodana w podglądzie operacji magazynowej, pozwalająca na modyfikacje operacji czego skutkiem jest automatyczna rekalkulacja danego surowca i kontrola poprawności cen;
  • Zmiana sposobu wyszukiwania surowców w oknie tworzenia receptur oraz tworzenia operacji magazynowych, aktualnie wyszukiwany jest podobny ciąg znaków a nie słowo;
  • Nowy przycisk w trybie zamówień telefonicznych: "Szukaj klienta na mapie" – uruchamiający przeglądarkę internetową z wyszukanym adresem we wskazanym serwisie.